برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1448 100 1

B | horizon | horizon | horizon

معنی B | horizon | horizon | horizon در دیکشنری تخصصی

B | horizon | horizon | horizon
[زمین شناسی] افق b ، خاک میانی لایه ای از نیمرخ خاک در زیر افق a شامل کانی های شسته شده از افق های بالایی مانند : رس و اکسیدهای غنی شده . در این افق عمل تخریب و تجزیه به مراتب بیشتر از افق c پیشرفت و اثر کرده است . معمولا از مواد رسی ، ماسه و شنهای ریز و درشت و گاه مقادیر کمی بقایای نباتی تشکیل شده است. در این افق علاوه بر مواد رسی ، در آب و هوای مرطوب ، اکسیدهای آهن و همچنین مواد محلولتر که بوسیله آبهای نفوذی از افق a به آنجا آورده شدهاند دیده می شوند.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی B | horizon | horizon | horizon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران