avoidant

به انگلیسی

• negatively oriented; moving away from (medicine)

پیشنهاد کاربران

دورى گزین
اجتنابی
کناره گیر
انزواطلبی
شخصیت دوری گزین
اجتناب
گوشه گیر
به نظر من در انزواطلبی و گوشه گیری شخص ترس از ورود به جمع رو نداره بلکه به خاطر افسردگی، درون گرا بودن و . . . دوست داره تنها باشه و به همین علت از جمع دوری می کنه. ولی در این نوع بیماری اجتناب از جمع وجود داره. دلیلش میتونه احساس بی کفایتی، حساسیت به انتقاد، احساس طرد شدن و . . . باشه. در مقایسه با خجالتی بودن، درجات این بیماری به مراتب شدیدتر است .
دوری کننده
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما