authorware

تخصصی

[کامپیوتر] مولف افزار- نرم افزاری که برای کمک به تولید نمایشهای چند رسانه ای و صفات وب طراحی شده است

معنی یا پیشنهاد شما