authoring software

تخصصی

[کامپیوتر] فرم افزار تالیف - نرم افزاری که برای نمایشهای چند رسانه ای یا فوق متن به کار می رود ( صفحات وب دایره المعارف های چند رسانه ای و نمایشهای محاوره ای ) نرم افزار تالیف راههای اتصال صداها موسیقی تصاویر و متن را فراهم می کند یک نمایش محاوره ای ممکن است دارای کلمات کلیدی برجسته باشد که خواننده را به بخش نمایش رهنمود می کند نرم افزار تالیف ابزارهای لازم را به مولف ( سازنده ) می دهد تا این اتصالات فوق متن انجام شود . امکان ایجاد مسیرهای گوناگون از طریق موضوع آن را از نرم افزار نمایش جدا می کند بسیاری از مهارتهای جانمایی و طراحی گرافیکی لازم برای نشر به کمک کامپیوتر از طریق این رسانه امکان پذیر است . ویژگی عمومی این رسانه مهارتهای خوب ارتباطاتی آن است

معنی یا پیشنهاد شما