asphalt or bitumen or bitumen

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] آسفالت، قیر آسفالت ها هیدروکربن های بسیار سنگین چند حلقه ای هستند که حاوی مقداری گوگرد، نیتروژن، اکسیژن و فلزاتی چون سدیم، کلسیم، آهن، نیکل و وانادیوم (vanadium)می باشند. چون نمی توان این مواد را از طریق تقطیر از سایر هیدروکربن ها جدا کرد، از روش استخراج با حلال استفاده می شود. در این روش می توانمواد آسفالتی را توسط هیدروکربن های سبک مایع شده از پروپان تا هپتان (heptane)رسوب داد و از برش روغنی جدا کرد اتان(ethane) نه تنها آسفالت را رسوب می دهد بلکه بخش مهمی از روغن را نیز به همراه آسفالت رسوب می دهد، بالعکس بوتان و پنتان(pentane) و هگزان(hexane) آسفالت را به اندازة کافی رسوب نمی دهند. پروپان از نظر رسوب مواد آسفالتی وضعیت بهینه دارد و به همین جهت در واحد آسفالت گیری مورد استفاده قرار می گیرد. از خصوصیات پروپان آن است که در بالاتر از40°c برعکس سایر حلال ها عمل می کند به این صورت که افزایش دما قدرت حلالیت آن را نسبت به روغن کاهش می دهد.

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[زمین شناسی] آسفالت، قیر آسفالت ها هیدروکربن های بسیار سنگین چند حلقه ای هستند که حاوی مقداری گوگرد، ...
معنی asphalt or bitumen or bitumen، مفهوم asphalt or bitumen or bitumen، تعریف asphalt or bitumen or bitumen، معرفی asphalt or bitumen or bitumen، asphalt or bitumen or bitumen چیست، asphalt or bitumen or bitumen یعنی چی، asphalt or bitumen or bitumen یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف a، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف a
کلمه بعدی: asphalt penetration macadam
اشتباه تایپی: شسحاشمف خق ذهفعئثد خق ذهفعئثد
آوا: /آسفالت ور بیتومن ور بیتومن/
عکس asphalt or bitumen or bitumen : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما