as the degree to which

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما