as a last resort


به عنوان آخرین چاره

پیشنهاد کاربران

به عنوان آخرین دستاویز/راهکار/راه چاره/تمسک، به عنوان تیر آخر
به عنوان آخرین گزینه
به عنوان اخرین راه چاره
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما