arsenal

/ˈɑːrsənl̩//ˈɑːsənl̩/

معنی: انبار، زراد خانه، قورخانه، مهمات جنگی
معانی دیگر: (ارتش) تخشایی، جنگ افزارگاه، مجموع اسلحه و مهمات یک کشور یا بلوک، جنگ افزارگان، انبار اسلحه، مجموعه، گردآورد

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a building used for the storage or manufacture of weapons, munitions, and other military equipment; armory.
مترادف: armory
مشابه: depository, depot, dump, magazine, repository, storehouse, warehouse

- They dropped a bomb on their enemy's arsenal.
[ترجمه گوگل] آنها یک بمب بر روی زرادخانه دشمن خود انداختند
[ترجمه ترگمان] ان ها یک بمب روی زرادخانه شان انداختند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a building used for the training of soldiers.

- The recruits reported to the arsenal for training.
[ترجمه گوگل] افراد جذب شده برای آموزش به زرادخانه گزارش دادند
[ترجمه ترگمان] سربازان به انبار مهمات جنگ گزارش دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: any supply or store.
مترادف: fund, stock, store, supply
مشابه: accumulation, collection, inventory, stockpile

- He had an arsenal of jokes for any occasion.
[ترجمه گوگل] او برای هر مناسبتی زرادخانه شوخی داشت
[ترجمه ترگمان] او برای هر فرصتی یک زرادخانه دست و پا کرده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. an arsenal of statistics to be used in a debate
مجموعه ای از آمار برای به کار بردن در مناظره

2. the terrorists raided an arsenal and. . .
تروریست ها به یک انبار اسلحه دستبرد زدند و. . .

3. the superpowers have a vast arsenal of nuclear weapons
ابرقدرت ها سلاح های اتمی فراوانی را در اختیار دارند.

4. Tomorrow's game is Newcastle versus Arsenal.
[ترجمه گوگل]بازی فردا نیوکاسل و آرسنال است
[ترجمه ترگمان]بازی فردا از نیوکاسل در مقابل آرسنال می گذرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. It's his fourth season as an Arsenal defender.
[ترجمه گوگل]این چهارمین فصل او به عنوان مدافع آرسنال است
[ترجمه ترگمان]این چهارمین فصل او به عنوان مدافع آرسنال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Who is in goal for Arsenal?
[ترجمه گوگل]چه کسی در دروازه آرسنال است؟
[ترجمه ترگمان]چه کسی به دنبال آرسنال است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Yesterday's match between Arsenal and Spurs ushered in the start of the new football season.
[ترجمه گوگل]دیدار روز گذشته آرسنال و اسپرز آغاز فصل جدید فوتبال را رقم زد
[ترجمه ترگمان]مسابقه دیروز بین آرسنال و اسپرز در آغاز فصل جدید فوتبال برگزار شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The champions were defeated by Arsenal and ousted from the League Cup.
[ترجمه گوگل]قهرمان مقابل آرسنال شکست خورد و از جام اتحادیه حذف شد
[ترجمه ترگمان]قهرمانان از سوی آرسنال شکست خوردند و از جام اتحادیه خارج شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The speaker made full use of his arsenal of invective.
[ترجمه گوگل]گوینده به طور کامل از زرادخانه سرزنش خود استفاده کرد
[ترجمه ترگمان]سخنران به طور کامل از arsenal of استفاده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The country has agreed to reduce its nuclear arsenal.
[ترجمه گوگل]این کشور با کاهش زرادخانه هسته ای خود موافقت کرده است
[ترجمه ترگمان]این کشور موافقت کرده است که زرادخانه هسته ای خود را کاهش دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. He was transferred from Spurs to Arsenal for a huge fee.
[ترجمه گوگل]او با مبلغی هنگفت از اسپرز به آرسنال منتقل شد
[ترجمه ترگمان]او از اسپرز به آرسنال به ازای مبلغی بسیار زیاد انتقال داده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Tonight's clash between Real Madrid and Arsenal is being heralded as the match of the season.
[ترجمه گوگل]دیدار امشب رئال مادرید و آرسنال به عنوان بازی فصل معرفی می شود
[ترجمه ترگمان]درگیری امشب بین رئال مادرید و آرسنال تحت عنوان بازی فصل اعلام می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Arsenal were outgunned by Norwich in Saturday's game.
[ترجمه گوگل]آرسنال در بازی روز شنبه مقابل نوریچ مغلوب شد
[ترجمه ترگمان]اهل آرسنال در بازی روز شنبه توسط ناریچ فرستاده شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The enemy bombers targeted our arsenal.
[ترجمه گوگل]بمب افکن های دشمن زرادخانه ما را هدف قرار دادند
[ترجمه ترگمان]بمب گذاران دشمن arsenal را هدف قرار دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

انبار (اسم)
lodge, store, agglomeration, tender, seraglio, cellar, storeroom, storehouse, repository, arsenal, garner, depot, sluice, repertory, clearing house, depository, thesaurus, entrepot, stockroom, godown

زراد خانه (اسم)
armory, armoury, arsenal

قورخانه (اسم)
armory, armoury, arsenal

مهمات جنگی (اسم)
arsenal

انگلیسی به انگلیسی

• british football team
weapons storehouse
an arsenal of weapons and equipment is all the weapons and military equipment which a country or group has.
an arsenal is a building where weapons and pieces of military equipment are stored and made.
an arsenal of ideas or objects is a large number or collection of ideas or objects, especially when they can be used to hurt people or to deal with a difficult problem.

پیشنهاد کاربران

انبار اسلحه و مهمات ، زراد خانه
Definition : place where weapons are stored
🛑 در صورتی که حرف اول این واژه ، بزرگ نوشته شود به معنای تیم فوتبال آرسنال است
𝙰𝚛𝚜𝚎𝚗𝚊𝚕 ⚽
مجموعه امکانات
Arsenal = Armory = Armoury
زَرّادخانه، به محل ساخت، تعمیر، ذخیره و نگهداری اسلحه و مهمات نظامی گفته می شود. از زرادخانه های مشهور، می توان زرّادخانهٔ کرملین را نام برد
پیرامون واژه
در دوران قاجار، بیشتر واژهٔ ترکیبی ترکی فارسی قورخانه بدین منظور به کار می رفته است، ولی، فرهنگستان زبان اول، واژه فارسی زراد را به جای واژه ترکی قور پذیرفت؛ البته پیشتر هم در متون فارسی کم از این واژه استفاده نشده است؛ برای نمونه:
...
[مشاهده متن کامل]

زرّادخانهٔ تو بُوَد هشتصد کَلات انبارخانهٔ تو بُوَد هشتصد حصار
( از منوچهری دامغانی ) .
تیغ در زرّادخانه یْ اولیاست دیدن ایشان شما را کیمیاست
( از مولوی ) .
بیهقی نیز، در تاریخ بیهقی، در توصیف رفتن امیری به مکانی به نام چوگانی در نزدیکی ولوالج ( کندوز امروزی ) می نویسد: �امیر به تعجیل تر برفت و به پیلانروان یک روز مُقام کرد، و از پژغوژک بگذشت چون به چوگانی رسید دو سه روز مُقام بود تا بُنه و زرادخانه و لشکر دررسیدند. �
در زبان های اروپایی اغلب از واژهٔ arsenal، که تغییرشکل یافتهٔ واژهٔ عربی ( به عربی: �دارالصِّناعَة� ) است برای این مفهوم استفاده می کنند. زَرّاد به معنی زره گر، زره ساز است و واژه ای است عربی شده از ریشهٔ فارسی زره ( یا زره گر ) . این واژه معنی کلی اسلحه ساز را هم می دهد.
Arsenal
Location where weapons and ammunition are made, stored, repaired etc
An arsenal is a place where arms and ammunition are made, maintained and repaired, stored, or issued, in any combination, whether privately or publicly owned. Arsenal and armoury ( British English ) or armory ( American English ) are mostly regarded as synonyms, although subtle differences in usage exist.
A sub - armory is a place of temporary storage or carrying of weapons and ammunition, such as any temporary post or patrol vehicle that is only operational in certain times of the day.
دقیقا دوست عزیز. برای همینه روی لوگوی باشگاه آرسنال عکس توپ قرار داره

arsenalarsenal
منظرم میشه توپخانه چون رو لوگو ی ارسنال هم هست
زرادخانه
به نقل از فرهنگ پویا ( مرحوم باطنی ) : انبار، ذخیره، مجموعه
سبد مهارت ها
store
انبار مهمات
زاغه ی مهمات
a supply of any useful item
a collection of weaponry

بپرس