armored clay ball

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] گلوله های رسی زره دار، گلوله های گلی پوشیده.

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[زمین شناسی] گلوله های رسی زره دار، گلوله های گلی پوشیده.
معنی armored clay ball، مفهوم armored clay ball، تعریف armored clay ball، معرفی armored clay ball، armored clay ball چیست، armored clay ball یعنی چی، armored clay ball یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف a، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف a
کلمه بعدی: armored combat vehicle
اشتباه تایپی: شقئخقثی زمشغ ذشمم
آوا: /آرمرد کلی بال/
عکس armored clay ball : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما