appel pascal

تخصصی

[کامپیوتر] یک برنامه نویسی سطح بالا مخصوص استفاده در خانواده .

معنی یا پیشنهاد شما