appc

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Advanced Program to Program Communication
موضوع: کامپیوتر
یک ویژگی توسعه یافته به عنوان بخشی از مدل SNA (معماری شبکه سیستم ها) IBM ، و برای این طراحی شده است که برنامه های کاربردی اجرا شده در کامپیوترهای مختلف قادر باشند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و به طور مستقیم تبادل داده داشته باشند . SNA ،APPC را توسعه داده است تا بتواند شامل مینی کامپیوترها و pc ها نیز شود.

تخصصی

[کامپیوتر] ارتباط پیشرفته برنامه با برنامه

معنی یا پیشنهاد شما