anther culture

پیشنهاد کاربران

anther culture ( کشاورزی - علوم باغبانی )
واژه مصوب: کشت بساک
تعریف: روشی در کشت بافت که در آن بساک در شرایط درون‏شیشه‏ای کشت می‏شود تا گیاهان تک‏لاد از دانه‏های گرده تولید شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما