analytic psychology


روان شناسی فراکافتی، روان شناسی تحلیلی (شاخه ای از روان شناسی که توسط کارل یونگ ابداع شد)
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a variation of psychoanalysis developed by Carl Jung.

تخصصی

[روانپزشکی] روان شناسی تحلیلی. سیستم روان شناسی یونگ، که بر عکس روانکاوی فرویدی، نقش تمایلات جنسی را در اختلالات هیجانی به حداقل می رساند. یونگ روان را چیزی بیشتر از حاصل تجربیات گذشته می داند، برای او روان در عین حال تدارکی برای آینده است، با اهداف و مقاصدی که می کوشد در اندرون خود آن ها را تجزیه و تحلیل نماید.

پیشنهاد کاربران

analytic psychology ( روان‏شناسی )
واژه مصوب: روان شناسی تحلیلی
تعریف: شیوه ای از مطالعه و تفسیر روان و اختلال های آن براساس ارزش های فلسفی و نمادها و تصاویر ازلی ( primordial ) و سائق خودکامرواسازی ( self fulfillment ) که کارل یونگ آن را پایه گذاری کرده است
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما