amophoteric

تخصصی

[نساجی] آمفوتر - ماده شیمیایی با خاصیت دوگانه - ترکیبی که هم نقش باز و هم نقش اسید را بازی می کند

معنی یا پیشنهاد شما