aluminium sulphate

تخصصی

[نساجی] سولفات آلومینیوم بیشتر جهت رنگرزی پشم با رنگهای طبیعی و دندانه ای در رنگرزی پشم قالی استفاده می شود

معنی یا پیشنهاد شما