all his life

به انگلیسی

• throughout his entire lifetime

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما