alias

/ˈeɪliəs//ˈeɪliəs/

معنی: نام مستعار
معانی دیگر: (کامپیوتر) نام ساختگی، اسم مستعار، معروف به، طور دیگر، نام دیگر، نام دروغین
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a false or assumed name.
مترادف: anonym, nom de plume, pen name, pseudonym
مشابه: nickname

- The escaped convict had been getting odd jobs using an alias.
[ترجمه آرش خراط] مجرم فراری تحت نام مستعار، دست به کارهای غیرعادی می زده است.
|
[ترجمه ترگمان] محکوم فراری با استفاده از اسم مستعار کاره ای عجیب و غریب انجام می داد
[ترجمه گوگل] محکوم فرار کرده، مشاغلی را با استفاده از نام مستعار به دست آورده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
قید ( adverb )
• : تعریف: otherwise known as; in other circumstances called.
مترادف: a.k.a.

- Bob Martin alias Roberto Martinez.
[ترجمه ترگمان] باب مارتین معروف به روبرتو مارتینز
[ترجمه گوگل] باب مارتین روبرتو مارتینز نام دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. under an alias
با اسم مستعار

2. John Lord, alias Peter Lewis, was convicted of murder.
[ترجمه آرش خراط] جان لرد ، با اسم مستعار پیتر لوئیس در رابطه با قتل مجرم شناخته شد.
|
[ترجمه ترگمان]جان لرد، معروف به پیتر لوییس، محکوم به قتل شد
[ترجمه گوگل]جان لرد، نام مستعار پیتر لوئیس، به قتل محکوم شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Using an alias, he had rented a house in Fleet, Hampshire.
[ترجمه ترگمان]او با استفاده از اسم مستعار خانه ای در فلیت، Hampshire اجاره کرده بود
[ترجمه گوگل]با استفاده از نام مستعار، یک خانه را در فلت، هامپیشیر اجاره کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The name Darren was an alias he used to avoid the police.
[ترجمه ترگمان]نام درن (درن)نام مستعار او برای دوری از پلیس بود
[ترجمه گوگل]نام دارن نام مستعاری بود که از پلیس اجتناب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He checked into the hotel under an alias.
[ترجمه ترگمان]اون با یه اسم مستعار تو هتل بوده
[ترجمه گوگل]او تحت نام مستعار به هتل رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Carlos, alias "The Jackal', is wanted by police in several countries.
[ترجمه ترگمان]کارلوس معروف به \"The Jackal\" توسط پلیس در چندین کشور تحت تعقیب است
[ترجمه گوگل]کارلوس، نام مستعار 'شغال'، توسط چندین کشور پلیس می خواهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. That's a picture of Margaret Zelle, alias Mata Hari.
[ترجمه ترگمان]این عکس مارگارت مک Zelle، alias Mata Hari است
[ترجمه گوگل]این یک عکس از مارگارت زل، نام مستعار ماتا هاری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. We were introduced to Mrs Taylor, alias Meg Dods, author of the Housewife's Manual.
[ترجمه ترگمان]ما به خانم تیلور، نام مستعار مگ Dods، نویسنده کتاب راهنمای پزشکی معرفی شدیم
[ترجمه گوگل]ما به خانم تیلور، به نام مستعار مگ دانز، نویسنده کتاب خانم، معرفی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. All three also claimed that McVeigh, using the alias Bob Kling, came into the shop with another man.
[ترجمه ترگمان]هر سه نفر همچنین ادعا کردند که مک وی با استفاده از Bob Kling به همراه یک مرد دیگر وارد مغازه شده است
[ترجمه گوگل]همه سه نیز ادعا کردند که مک وی با استفاده از نام مستعار باب کلینگ وارد فروشگاه دیگری شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The penguin - alias - sold door noses in the foyer raising a total of £68
[ترجمه ترگمان]The با نام penguin - در سرسرا، جمعا ۶۸ هزار پوند را بالا برد
[ترجمه گوگل]پنگوئن - نام مستعار - فروخته شده بینی بینی در فضای باز و در مجموع 68 پوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. She took on the alias in a bid to avoid publicity when dealing with her solicitor Paul Butner.
[ترجمه ترگمان]او به منظور اجتناب از تبلیغات زمانی که با مشاور حقوقی پل Butner سر و کار داشت، نام مستعار را بر عهده گرفت
[ترجمه گوگل]او با نام مستعار در تلاش برای اجتناب از تبلیغات در هنگام برخورد با وکیل خود، پل بوتنر نام برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Kevin, alias Macaulay Culkin, this time runs riot through New York's high life and low life.
[ترجمه ترگمان]کوین (ملقب به مکولی Fox)، این بار با زندگی بسیار بالا و زندگی پایین در نیویورک شورش می کند
[ترجمه گوگل]کوین، نام مستعار Macaulay Culkin، این بار از طریق زندگی با کیفیت بالا و کم زندگی نیویورک شورش می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The vertical bar indicates the alias name for the form.
[ترجمه ترگمان]نوار عمودی نام مستعار برای فرم را نشان می دهد
[ترجمه گوگل]نوار عمودی نشان دهنده نام مستعار فرم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. You will need to identify this alias name in the Coldfusion data source settings.
[ترجمه ترگمان]شما باید این نام مستعار را در تنظیمات مبدا داده های Coldfusion مشخص کنید
[ترجمه گوگل]شما باید این نام مستعار را در تنظیمات منبع داده Coldfusion شناسایی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

نام مستعار (اسم)
alias, allonym

تخصصی

[کامپیوتر] نام عاریتی؛ نام مستعار ؛ نام جانشین . - نام جایگزین در مک اینتاش یک کپی از تصویر فایل که راه دیگری را برای اجرای برنامه کاربردی یا باز کردن یک فایل .کشو .یا دیسک تامین میکند. این کپی جایگزین را می توان در جایی که مناسب می دانید قرار دهید در فهرست آپل یا کشوی خاصی عنوان تصویر جایگزین با حروف ایتالیک نشان داده شود. در ویندوز 95اواس نام این جایگزین شورت کات میانبر است
[برق و الکترونیک] اختلاط - نام مستعار نام جانشین برای عنصر داده ای معلوم یا نقطه ی معمولی در برنامه ی رایانه ای .
[ریاضیات] دگرنام، هم اثر

به انگلیسی

• assumed name, pseudonym, nickname
also-known-as
an alias is a false name, especially one used by a criminal.
you use alias when you mention someone's false name.

پیشنهاد کاربران

Pen name نام مستعار
معمولا در مورد نویسندگان صدق میکن
وقتی در حوزه فیلم و بازیگران مورد استفاده قرار بگیرد به معنای در نقشِ میباشد، مثلا
Shahrzad series star, shahab Hosseini alias ghobad
که یعنی ستاره مجموعه شهرزاد، شهاب حسینی در نقش قباد
�آلیاس� روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی ایران است. این روستا در دهستان آذری قرار دارد که امروزه به آن �قهرمان آباد� می گویند.
مختصات این روستاعبارت است از: E 31�56′36″ و N 57�36′27″
منبع: �نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵�. درگاه ملی آمار ایران. دریافت شده در 3 شهریور 1398
نام مستعار
یک نام مستعار یا نام یک انسان
اسم مستعار ( خصوصا در رابطه با خلافکارها و فراری ها و جنایتکارها )
Noun

🔴an additional name that a person ( such as a criminal ) sometimes uses
◀️a fugitive using several aliases
◀️He was traveling under an alias. [=he was traveling under an assumed name; [he was using a name that was not his real name
۱ - معروف به also known as
۲ - هویت جعلی a false identity
۳ - نام مستعار an assumed name

• Molavi, alias Rumi
• Assume an alias and escape to a foreign
. country
رونام، روداده: این واژه در معنای ظاهری به معنی نام یا هویت دروغین، ساختگی یا فرضی است. در حالت عام آن را اسم مستعار ترجمه می کنند و معمولاً هدف از اسم مستعار این است که هویّت و نام اصلی فرد پنهان بماند. در برنامه سازی رایانشی چنین هدفی درکار نیست. وقتی برنامه ای نوشته می شود، گاهی سهواً به دلیلی مثل سبک برنامه سازی ممکن است چندین داده ( به معنی عام ) از روی داده ای ایجاد شود، به شکلی که چندین نام درون برنامه به مکان یکسانی رجوع کنند. به همین دلیل با قیاس از رونوشت، معادل رونام یا روداده را پیشنهاد می کنیم که یعنی نام ها یا داده هایی که از روی نام یا داده ای ساخته شده است.
نام مستعار
دگرنام
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما