alactasia

پیشنهاد کاربران

alactasia ( تغذیه )
واژه مصوب: بی لاکتازی
تعریف: بدجذبی قند لاکتوز به دلیل کمبود زی مایه/ آنزیم لاکتاز
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما