akathisia


روانشناسى : بیقرارى حرکتى
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[روانپزشکی] آکاتیژیا

پیشنهاد کاربران

بنام خالق هستی. با سلام، اکاتزیا به معنی بیقراری پاها از زانو به پایین هست و ناشی از به هم خوردن تعادل مابین ماده ای به نام دوپامین در مغز و استیل کولین هست و اکثر داروهای اعصاب مانند گروه فنوتیازین ها مثل هالوپریدول، لارگاکتیل و غیره موجب این حالت بسیار زجر آور که شخص نه میتواند بنشیند و نه بایستد و آن ناشی از بالا رفتن میزان استیل کولین هست و در ترک اعتیاد نیز این بلای وحشتناک که شخص آرزوی مرگ دارد بوجود میاید و درمان آن داروهای آنتی کولینرژیک هست که چون مطلب یک بحث تخصصی هست من نام داروها را نمیبرم و بهتر است به یک سایکیاتریست یا هما ن روانپزشک محترم مراجعه شود و این مورد از اورژانسهای روانپزشک ی میباشد و به سادگی قابل درمان است. متشکرم.
بی قراری حرکتی شدید
یکی از علائم پارکینسون
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما