air condition

/ˈerkənˈdɪʃn̩//eəkənˈdɪʃn̩/

(با تهویه ی مطبوع) خنک کردن، خنک سازی کردن، دارای دستگاه تهویه کردن، تهویه کردن

بررسی کلمه

فعل گذرا ( transitive verb )
مشتقات: air-conditioned (adj.), air-conditioner (n.)
• : تعریف: to furnish with air conditioning.

تخصصی

[نساجی] دستگاه تهویه

پیشنهاد کاربران

سیستم تهویه
تهویه هوا
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما