aides

پیشنهاد کاربران

مددکاران
دستیاران، همیاران
He ordered his aides
او به هوادارنش فرمان داد.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما