agra carpet

تخصصی

[نساجی] نوعی فرش ضخیم که از پشم و پنبه در هند بافته می شود و دارای رنگهای آبی و سبز و قهوه ای می باشد

معنی یا پیشنهاد شما