affine connection

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] التصاق آفین

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[ریاضیات] التصاق آفین
معنی affine connection، مفهوم affine connection، تعریف affine connection، معرفی affine connection، affine connection چیست، affine connection یعنی چی، affine connection یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف a، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف a
کلمه بعدی: affine coordinates
اشتباه تایپی: شببهدث زخددثزفهخد
آوا: /اففینه کوننکتیون/
عکس affine connection : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما