additive manufacturing

پیشنهاد کاربران

ساخت افزایشی یا additive manufacturing که به اختصار AM نامیده می شود، فرایند ساخت قطعات سه بعدی از لایه های دو بعدی که بر روی یک دیگر، بر اساس یک نقشه کامپیوتری ساخته می شود، می باشد. هر جسم سه بعدی و هر طرح سه بعدی، متشکل از تعداد زیادی لایه های دو بعدی می باشد که بر روی یک دیگر قرار رفته اند. با ساختن این لایه ها و قرار دادن آن ها بر روی یک دیگر می توان یک قطعه سه بعدی را ساخت.
...
[مشاهده متن کامل]

ساخت افزایشی یکی از مهمترین و البته جذاب ترین تکنولوژی هایی است که در چند دهه اخیر علاوه بر جلب توجه صنعت و پژوهشگران، مورد توجه عموم مردم نیز قرار گرفته است. ساخت افزایشی که امروزه با نام تجاری چاپ سه بعدی نیز شناخته می شود، یکی از روش های نوین ساخت می باشد که طرح های سه بعدی کامپیوتری را به صورت مستقیم می سازد.

Additive manufacturing method and different
welding applications
ساخت افزایشی
ساخت افزایشی
در این روش ها، قطعه/قطعات بر اساس داده های کامپیوتری یک مدل سه بعدی CAD با افزودن مواد به صورت لایه به لایه ساخته می شود/می شوند. بر اساس استاندارد ASTM هفت طبقه بندی برای روش های ساخت افزایشی معرفی شده است: پلیمریزاسیون نوری رزین در مخزن، جت کردن ماده، جت کردن بایندر/چسب، اکستروژن ماده، ذوب بستر پودر، ورق کاری صفحه، لایه نشانی با توزیع مستقیم انرژی.
...
[مشاهده متن کامل]

ساخت افزایشی
ساخت افزودنی

بپرس