adaptive control

تخصصی

[برق و الکترونیک] کنترل تطبیقی نوعی روش کنترل که طی آن پارامترهای کنترل سیستم به طور پیوسته و خودکار در پاسخ به متغییر های فرایند تنظیم می شود تا کارایی تجهیزات میزبان را بهبود بخشند. نمونه ی آن هدایت خودکار کشتی یا هواپیما است .
[صنعت] کنترل تطبیقی - یک نوع خاص کنترل است که که شرایط قطعه را در حین عمل بر طبق محفوظات و برنامه های خودش وفق می دهد.
[ریاضیات] کنترل تطبیقی، کنترل وفقی

معنی یا پیشنهاد شما