برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

avoid

/əˌvɔɪd/ /əˈvɔɪd/

معنی: اجتناب کردن، دوری کردن از، طفره رفتن، طفره رفتن از، حذر کردن از، احتراز کردن، الغاء کردن، عدول کردن
معانی دیگر: دوری کردن، پرهیز کردن، خودداری کردن، جلوگیری کردن، (حقوق) ملغی کردن، موقوف کردن، از اعتبار ساقط کردن، (مهجور) تهی کردن، خالی کردن، (مهجور) ترک کردن، عزیمت کردن

بررسی کلمه avoid

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: avoids, avoiding, avoided
مشتقات: avoidable (adj.), avoidably (adv.), avoider (n.)
(1) تعریف: to keep away from or keep from happening, esp. by active effort.
مترادف: escape, evade
متضاد: confront, face, face up to, meet, pursue
مشابه: avert, bypass, dodge, duck, elude, funk, help, miss, neglect, shirk, skirt

- He skidded and barely avoided the other car.
[ترجمه ترگمان] او متوقف شد و به سختی از ماشین دیگر اجتناب کرد
[ترجمه گوگل] او skidded و به سختی از ماشین دیگر اجتناب شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- If you get a flu shot, you'll probably avoid getting the flu.
[ترجمه مینا] اگر واکسن انفولانزا بزنی احتمالا تو مبتلا به انفولانزا نخواهی شد|
[ترجمه ترگمان] اگه تو واکسن آنفولانزا زدی احتمالا از این که آنفولانزا گرفتی جلوگیری کنی
[ترجمه گوگل] اگر شامپوی آنفلوانزا دریافت می کنید، احتمالا از ابتلا به آنفولانزا جلوگیری می کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه avoid در جمله های نمونه

1. If you are fortunate, you can avoid people who are trying to deceive you.
اگر خوش شانس باشی، می توانی از افرادی که سعی دارند تو را فریب دهند، دوری کنی

2. There was no way to avoid noticing her beautiful green eyes.
اجتناب کردن از چشمان سبز زیبای او، میسر نبود

3. Avoid getting into a brawl if you can.
اگر می توانید از درگیر شدن در دعوا اجتناب کنید

4. avoid bad friends
از دوستان بد بپرهیز.

5. avoid evil company!
از همنشین بد بپرهیز!

6. avoid extremes and follow moderation
از افراط و تفریط بپرهیز و میانه روی را پیشه کن.

7. avoid giving any information
از دادن هر گونه اطلاعات خودداری کنید.

8. i avoid my father when he is roused
هنگامی که غضبناک است دم چک پدرم نمی‌روم.

9. to avoid offending the workers, we need wisdom and diplomacy
برای اینکه باعث رنجش کارگران نشویم باید عقل و تدبیر به کار بریم.

10. to avoid persecution or lying, he resorted to equivocation
برای احتراز از تعقیب قانونی یادروغگویی به ابهام گویی متوسل شد.

11. we must avoid a blanket condemnation of any nation
باید از محکوم سازی بدون استثنای هر ملت ...

مترادف avoid

اجتناب کردن (فعل)
pass , avoid , eschew
دوری کردن از (فعل)
avoid , elude
طفره رفتن (فعل)
dodge , avoid , elude , evade , shirk , jink , prevaricate , equivocate , parry , put by
طفره رفتن از (فعل)
avoid , balk
حذر کردن از (فعل)
avoid , beware
احتراز کردن (فعل)
avoid , forbear
الغاء کردن (فعل)
avoid
عدول کردن (فعل)
swerve , dodge , obviate , avoid , elude , shirk , back out , backtrack , deviate , weasel , flinch , skive

معنی avoid در دیکشنری تخصصی

[صنعت] اجتناب کردن ، ممانعت کردن ، جلوگیری کردن
[حقوق] لغوکردن، باطل کردن، اقرار کردن از تعهد، اجتناب کردن

معنی کلمه avoid به انگلیسی

avoid
• evade, escape; keep away from; prevent, keep from happening; nullify, make void (law)
• if you avoid something that might happen, you take action in order to prevent it from happening.
• if you avoid doing something, you deliberately manage not to do it.
• if you avoid someone or something, you keep away from them. if you avoid a subject, you keep the conversation away from it.
avoid confusion
• prevent misunderstanding
avoid extradition
• prevent the surrender of a prisoner or fugitive to another legal authority (in another state, country, etc.)
avoid friction
• prevent friction
avoid like the plague
• stay away if possible, run away at any cost
avoid litter
• don't throw trash on the ground, keep the area clean

avoid را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سروش
دوری کردن، اجتناب ورزیدن
امیر
Stay away from someone of something
Ehsan
Preventing or prohibiting to do something .
mina
escape of something
A
Stay away from a person or place or thing
Zohre
To keep away from or keep from happening,esp.by active effort
R.s
دوری کردن یا جلوگیری کردن
Prevent sth from happening or try not to do sth
Parsa
ممانعت ورزی
سارا
جلوگیری کردن
sahar#
رد کردن
silver girl
نزدیک نشدن یا همون دور موندن
کاربر آبادیس
دوری کردن اجتناب کردن، پرهیز کردن
Zohre
دوری کردن.اجتناب کردن
To stay away from something or someone
نیما
Cause somebody physical pain
اذیت کردن
کبری ذوله
شانه خالی کردن
BAHAR
Keep off
kimiaaa
اجتناب کردن دوری کردن از
Merllia
Stay away from something or someone
محدثه فرومدی
مانع شدن، پیشگیری کردن
soheil
دوری کردن جلوگیری مانع شدن
M.t
پرهیز کردن
دوری کردن
مثال:
I avoid eating high_fat foods
Amirho3 ein
اجتناب کنید از
محمدرضا آقاشاهی
فاصله گرفتن
(با توجه به متن ، فاصله گرفتن هم می تونه معنا بده )
منصوره
دوري كردن
طفره رفتن
بر حذر بودن
Rezvan
Stay avoid from someone or something

Avoid gerund(اسم مصدر)
I avoid talking to him.
I avoid him all the time.

Mina sz
نادیده گرفتن
مهرنوش
از شر چیزی یا کسی راحت شدن
Setayesh
Try not to do something
El3
m.javid
انجام ندادن
Moh
دوری کردن-جلوگیری کردن
Sn
پرهیز
Seyyedalith
پیچوندن کسی هم معنی میده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی avoid

کلمه : avoid
املای فارسی : اوید
اشتباه تایپی : شرخهی
عکس avoid : در گوگل

آیا معنی avoid مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )