برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1431 100 1

availabe time

معنی availabe time در دیکشنری تخصصی

availabe time
[کامپیوتر] زمان مورد قبول .

availabe time را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

𝙼𝚊𝚗𝚒
زمان موردقبول
𝙼𝚊𝚗𝚒
مورد قبول

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی availabe time مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )