برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1540 100 1
شبکه مترجمین ایران

auspices

/ˈɒˌspɪsəz/ /ˈɔːspɪsɪz/

معنی: شگون، توجهات، سایه، حسن توجه، تطیر، تفال از روی پرواز مرغان
معانی دیگر: فال، درجمع سایه، حمایت

واژه auspices در جمله های نمونه

1. under the auspices of . . .
تحت حمایت . . . ،با همکاری و کمک . . .

2. under the auspices of unesco
با همکاری و کمک یونسکو

3. The examination was held under the auspices of the government.
[ترجمه ترگمان]این آزمایش تحت نظارت دولت برگزار شد
[ترجمه گوگل]معاینه تحت حمایت دولت برگزار شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The committee began its work under unfavourable auspices.
[ترجمه ترگمان]این کمیته کار خود را تحت نظارت نامطلوب آغاز کرد
[ترجمه گوگل]کمیته کار خود را تحت نظارت نامطلوب آغاز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The community centre was set up under the auspices of a government initiative.
[ترجمه ترگمان]مرکز این اجتماع تحت نظارت یک طرح ابتکاری دولتی برپا شد
[ترجمه گوگل]مرکز اجتماعی بر پایه ی ابتکار عمل دولت قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The association is under the auspices of Word Bank.
...

مترادف auspices

شگون (اسم)
augur , presage , auspices
توجهات (اسم)
auspices
سایه (اسم)
shadow , protection , patronage , auspices , shade , shading , umbrage , hatching , shadiness , umbra
حسن توجه (اسم)
auspices
تطیر (اسم)
auspices
تفال از روی پرواز مرغان (اسم)
auspices

معنی کلمه auspices به انگلیسی

auspices
• encouragement, patronage, guidance
• if something is done under the auspices of a particular person or organization, it is done with their support and approval; a formal expression.

auspices را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
نظارت، کنترل، حوزه ی اختیارات
مهندس مهران فروردین
رهنمودها، توجهات
اردوان طالبی
سرپرستی - توجهات

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی auspices

کلمه : auspices
املای فارسی : اوسپیکس
اشتباه تایپی : شعسحهزثس
عکس auspices : در گوگل

آیا معنی auspices مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )