برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1432 100 1

auditing

معنی auditing در دیکشنری تخصصی

auditing
[حسابداری] حسابرسی
[کامپیوتر] گزارشی کردن ، پیگیری .
[آمار] حسابرسی
[حسابداری] حسابرسی پیرامون کامپیوتر
[حسابداری] روشهای رسیدگی (حسابرسی)
[حسابداری] حسابرسی رعایت
[حسابداری] حسابرسی با تشریک مساعی
[حسابداری] حسابرسی مستقل
[حسابداری] حسابرسی داخلی
[ریاضیات] حساب رسی داخلی، رسیدگی داخلی
[حسابداری] حسابرسی مدیریت
[حسابداری] حسابرسی عملیاتی
[حسابداری] حسابرسی عملکرد
[حسابداری] حسابرسی برنامه -
[زمین شناسی] آمار در حسابرسی
[آمار] آمار در حسابرسی

auditing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ma
حسابرسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی auditing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )