برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1429 100 1

audit trail

/ˈɒdətˈtreɪl/ /ˈɔːdɪttreɪl/

رد ممیزی

واژه audit trail در جمله های نمونه

1. It will include hierarchical cell and audit trail services and provide provisional Open Systems Interconnection specifications.
[ترجمه ترگمان]این سیستم شامل خدمات رد یابی سلولی و خدمات رد ممیزی و ارائه مشخصات اتصال داخلی موقت خواهد بود
[ترجمه گوگل]این شامل سلسله مراتب سلول و خدمات پس از حسابرسی و ارائه مشخصات موقت سیستم های باز سیستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The creation of an inventory and an audit trail addresses various problems, both of theory and practice.
[ترجمه ترگمان]ایجاد یک فهرست موجودی و یک رد ممیزی، مسایل مختلف، هم نظریه و هم عمل را مورد خطاب قرار می‌دهد
[ترجمه گوگل]ایجاد یک موجودی و یک دنباله حسابرسی، مسائل مختلفی را که در هر دو نظریه و تمرین مطرح است، مورد توجه قرار می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. What audit trail provisions are available for access or changes to the text?
[ترجمه ترگمان]چه چیزی برای دسترسی یا تغییر در متن موجود است؟
[ترجمه گوگل]برای دسترسی یا تغییرات در متن، چه نکات ممیزی دنباله ای وجود دارد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The audit trail generated within xxx does ...

معنی audit trail در دیکشنری تخصصی

audit trail
[حسابداری] زنجیره عطف
[کامپیوتر] رد ممیزی ، اثر رسیدگی ، پیگری .

audit trail را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شیرین زمانی
پیگیری (audit trail) : مفهومی است برای مشخص کردن اعمال انجام شده در پردازش دادهٔ ورودی یا تهیه خروجی با استفاده از این روش دادهٔ یک سند مرجع می‌تواند به سمت یک خروجی مشخص تعقیب گردد. همچنین یک خروجی می‌تواند به سمت اقلام مرجع که خود از آنها مشتق شده است مورد پیگیری قرار گیرد.
برای مثال این روش آشکار خواهد کرد که آقای تام ویلسون ارقام انبار را در حساب لامپ الکتریکی در ساعت ده و سی و چهار دقیقه صبح روز دوازده مارس تغییر داده است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی audit trail
کلمه : audit trail
املای فارسی : آدیت تریل
اشتباه تایپی : شعیهف فقشهم
عکس audit trail : در گوگل

آیا معنی audit trail مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )