برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1726 100 1
شبکه مترجمین ایران

audiovisual

/ˌɔːdioʊˈvɪʒuəl/ /ˌɔːdiəʊˈvɪʒuəl/

معنی: سمعی و بصری، دید و شنودی
معانی دیگر: دید شنودی، دیداری - شنیداری، (جمع) ابزار و کتب دید شنودی

بررسی کلمه audiovisual

صفت ( adjective )
• : تعریف: having both sound and a picture, as does a film.

- Audiovisual materials are good teaching aids.
[ترجمه ترگمان] مواد Audiovisual، کمک‌های آموزشی خوبی هستند
[ترجمه گوگل] مواد سمعی و بصری ابزارهای آموزشی خوب هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
• : تعریف: (usu. pl.) audiovisual materials, esp. if used for educational purposes.

واژه audiovisual در جمله های نمونه

1. audiovisual aids
تسهیلات سمعی ـ بصری

2. The primary goal of audiovisual instruction is learning, and, through research, techniques have been developed to enrich learning.
[ترجمه ترگمان]هدف اولیه آموزش سمعی و بصری یادگیری است، و از طریق تحقیق، تکنیک‌ها برای غنی‌سازی یادگیری توسعه‌یافته اند
[ترجمه گوگل]هدف اصلی از آموزش های سمعی و بصری یادگیری است و از طریق تحقیق، تکنیک هایی برای غنی سازی یادگیری ایجاد شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Exhibition and audiovisual presentation about the house.
[ترجمه ترگمان]نمایشگاه و ارائه سمعی و بصری در مورد خانه
[ترجمه گوگل]نمایش و نمایش سمعی و بصری در مورد خانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. For managers of audiovisual, graphics, and other more technical activities, postsecondary technical school training is preferred.
[ترجمه ترگمان]برای مدیران of تصویری، گرافیک، و دیگر فعالیت‌های تکنیکی بیشتر، آموزش فنی postsecondary ترجیح داده می‌شود
[ترجمه گوگل]برای مدیران سمعی و بصری، گرافیک و سایر فعالیت های فنی بیشتر، تربیت مدارس فنی و حرفه ای ترجیح داده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف audiovisual

سمعی و بصری (صفت)
audiovisual
دید و شنودی (صفت)
audiovisual

معنی کلمه audiovisual به انگلیسی

audiovisual
• seeing and hearing (especially pertaining to teaching aids that make use of both sight and sound)
audiovisual presentation
• presentation which includes both sound and visual demonstrations

audiovisual را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جهان
صوتی-تصویری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی audiovisual

کلمه : audiovisual
املای فارسی : آدیوویژوال
اشتباه تایپی : شعیهخرهسعشم
عکس audiovisual : در گوگل

آیا معنی audiovisual مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )