برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1684 100 1
شبکه مترجمین ایران

au pair

/ˈoʊˈper/ /ˈəʊpeə/

(فرانسه) وابسته به مبادله ی خدمت (مثلا دختر فرانسوی که در انگلیس در مقابل اتاق و خوراک با بچه ها فرانسه صحبت می کند)، خدمت تهاتری

بررسی کلمه au pair

صفت ( adjective )
• : تعریف: (French) of or pertaining to an arrangement in which one service or benefit is exchanged for another.

- an au pair governess
[ترجمه ترگمان] معلم سر خانه بود،
[ترجمه گوگل] یک سرپرست اداره پست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
• : تعریف: (French) a girl or woman who works for a family, usu. in a foreign country, in exchange for room and board.

واژه au pair در جمله های نمونه

1. We've got a German au pair for six months.
[ترجمه Room66] ما یک پرستار بچه را برای شش ماه استخدام کردیم
|
[ترجمه ترگمان]شش ماه است که یک جفت اسب آلمانی داریم
[ترجمه گوگل]ما شش ماه صبر کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They left the au pair in charge of the children for a week.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها یک هفته دو نفر را به سرپرستی بچه‌ها ترک کردند
[ترجمه گوگل]آنها برای یک هفته یک جفت جناح را در اختیار اطفال گذاشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They have an au pair living in.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها یک جفت زن دارند که در آن زندگی می‌کنند
[ترجمه گوگل]آنها یک جفت زوج زندگی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The au pair may have a different view of her status in the household than her employers do.
...

معنی کلمه au pair به انگلیسی

au pair
• (french) nursemaid, nanny, caretaker for a baby (usually lives in the home of the family)
• an au pair is a young woman who lives for a time with a family in a different country from her own so that she can learn the language. au pairs help with housework and looking after small children, and receive a small wage.
au pair girl
• (french) girl who works as a nursemaid, nanny, caretaker for a baby (usually living in the home of the family)

au pair را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Adel
نوجوان یا جوانی که از کشور دیگه میاد با خوانواده ای میمونه که در این مدت هم زبان یاد بگیره و هم کمک خوانواده هم باشه و هم پول بگیره و سرپناه و غذا داشته باشه که اکثرا در اروپا آژانس های کارسازی دخترها رو انتخاب میکنن برای نگهداری بچه ها
وثوق سائنی
"پرستار بچه و خدمت کار خانه ( شخص مورد نظر هر دو کار ذکر شده را باهم انجام می دهد )" .تعریف کمبریج : شخصی (معمولا مؤنث)که با خانواده ای خارجی برای آموختن زبان آن کشور همراه آن خانواده زندگی کرده و در ازای حقوقی ناچیز از بچه ها مراقبت کرده و کار های خانه را انجام می دهد. ضمنا au pair ( نوعی شغل حساب می شود) .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی au pair

کلمه : au pair
املای فارسی : ا‌و پیر
اشتباه تایپی : شع حشهق
عکس au pair : در گوگل

آیا معنی au pair مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )