برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1526 100 1
شبکه مترجمین ایران

attribute to

معنی کلمه attribute to به انگلیسی

attribute to
• ascribe to, consider as belonging to, associate with

attribute to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نیایش
نسبت دادن
MS. Salimi
نسبت دادن به (...)
ناشی از (...) دانستن
وقوع چیزی را به چیز دیگری نسبت دادن، گویی که یکی در وقوع دیگری سهم داشته است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی attribute to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )