برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

attacking, adj•


حمله کننده، تک کننده، یورش بر، تاختگر، در حال تک

attacking, adj• را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی attacking, adj•
کلمه : attacking, adj•
املای فارسی : اتککینگ، ادج•
اشتباه تایپی : شففشزنهدل, شیت•
عکس attacking, adj• : در گوگل

آیا معنی attacking, adj• مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )