برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1641 100 1
شبکه مترجمین ایران

atman


روح یا خودیت، روح الارواح

بررسی کلمه atman

اسم ( noun )
(1) تعریف: in Hinduism, the individual soul striving for enlightenment; breath of life.

(2) تعریف: (cap.) the universal soul from which all individual souls derive and to which, as the supreme goal of existence, they return.

واژه atman در جمله های نمونه

1. Atman who is one and immutable by nature seems to have assumed innumerable forms.
[ترجمه ترگمان]به نظر می‌آید که طبیعت آدمی که تغییر ناپذیر و ناپذیر است اشکال بی‌شماری دارد
[ترجمه گوگل]به نظر می رسد اتمن که طبیعت و طبیعت غیر قابل تغییر است، فرم های بی شماری را تصور کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Atman shines forth in its own pristine nature, as pure consciousness.
[ترجمه ترگمان]نور خورشید در طبیعت بکر خود، به عنوان آگاهی محض، می‌درخشد
[ترجمه گوگل]آتمان در طبیعت بی نظیر خود ظاهر می شود، به عنوان آگاهی خالص
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Eradication of Vasana results in Atman - Jnana or Self Knowledge.
[ترجمه ترگمان]محو نتایج Vasana در atman - Jnana یا خود دانش
[ترجمه گوگل]ریشه کن کردن Vasana در Atman - Jnana یا خود دانش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Hence comes knowledge of the Atman and destruction of the obstacles to that knowledge.
[ترجمه ترگمان]از این رو دانش of و نابودی موانع بر سر آن دانش به دست می‌آید
[ترجمه گوگل ...

معنی atman در دیکشنری تخصصی

atman
[یوگا] روح فردی

معنی کلمه atman به انگلیسی

atman
• life force of a person; essence of a person's life (hinduism)

atman را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کوهیار عابدینی نسب
در آیین هندو �آتمن� همان خود حقیقی و حقیقت وجودی ادراک کننده است.
در اوپانیشاد چنین می‌آید: �تو بیننده بینایی را نمی‌توانی دید، شنونده شنوایی را نمی‌توانی شنید، فهمنده فهم را نمی‌توانی فهمید، این آتمن است که در همه این‌ها متجلی است� (Brhad. Vp. III, 3, 3).

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی atman

کلمه : atman
املای فارسی : اتمن
اشتباه تایپی : شفئشد
عکس atman : در گوگل

آیا معنی atman مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )