برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1551 100 1
شبکه مترجمین ایران

at your earliest convenience


در اولین فرصت

معنی کلمه at your earliest convenience به انگلیسی

at your earliest convenience
• when you can, as soon as it is possible for you

at your earliest convenience را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی at your earliest convenience

کلمه : at your earliest convenience
املای فارسی : آات یور یرلیست کنونینک
اشتباه تایپی : شف غخعق ثشقمهثسف زخدرثدهثدزث
عکس at your earliest convenience : در گوگل

آیا معنی at your earliest convenience مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )