برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
at - the - hands - of - sb
شبکه مترجمین ایران

at the hands of sb

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Seyyedalith
از دست کسی رنج کشیدن
Lnaz
she suffered at the hand of her husband because he always betrayed her trust and went back on his promise

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی at the hands of sb مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )