برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

at someone's disposal

at someone's disposal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
۱- در اختیار داشتن
able to be used or to help you
available for someone to use for whatever or whenever you want
I don't have any car at my disposal
۲- در خدمت کسی بودن
If you say that you are at someone's disposal, you mean that you are willing to help them in any way you can.
English User
تو دست و بال، تو بال و پر، در اختیار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی at someone's disposal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )