برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
at - play
شبکه مترجمین ایران

at play

at play را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سحر نوری
تاثیرگذار
فیروزآبادی
نقش بازی کردن

Several issues are at play in determining the price of gasoline
مسائل متعددی در تعیین قیمت بنزین نقش بازی میکنند.
دنا ترنسلیت
being something that helps produce or influence a result
سحر نوری
در جریان
English User
being at play:نقش داشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی at play مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )