برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1725 100 1
شبکه مترجمین ایران

at odds

بررسی کلمه at odds

عبارت ( phrase )
• : تعریف: not in agreement; out of harmony.
مشابه: poles apart

- The union is at odds with management.
[ترجمه ترگمان] این اتحادیه با مدیریت تفاوت دارد
[ترجمه گوگل] اتحادیه با مدیریت اختلاف دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه at odds در جمله های نمونه

1. They're at odds over the funding of the project.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها در مورد بودجه این پروژه اختلاف‌نظر دارند
[ترجمه گوگل]آنها در مورد بودجه این پروژه اختلاف نظر دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Gavin Jones, who put £25 on Eugene, at odds of 50 to has won £250.
[ترجمه ترگمان]\"گاوین جونز\" که ۲۵ پوند به اوژن داد، در سن ۵۰ سالگی ۲۵۰ پوند برنده شد
[ترجمه گوگل]گاوین جونز، که 25 یورو را در یوجین قرار داده است، با 50 امتیاز به 250 پیروزی رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The two politicians were at odds over what was the truth.
[ترجمه ترگمان]دو سیاست‌مدار هیچ شانسی در مورد چیزی که حقیقت داشت، داشتند
[ترجمه گوگل]دو سیاستمدار در مورد حقیقت چه می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Briggs found himself at odds with his colleagues.
[ترجمه ترگمان] بریگز \"خودش رو با همکاراش توی دردسر انداخت\"
[ترجمه گوگل]بریگز خود را در برابر همکاران خود قرار داد
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه at odds به انگلیسی

at odds
• in conflict, engaged in a dispute, in a disagreement
at odds with
• in a dispute with -, involved in a conflict with -

at odds را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهرزاد تاجیک
در تضاد با چیزی بودن
محمد رومزی
*اختلاف نظر داشتن با کسی *
They were often at odds
آنها اغلب با هم اختلاف نظر داشتند
s88
be at odds (with sb)(over/on sth)
(با کسی) (سر چیزی) اختلاف داشتن، دعوا داشتن، جر و بحث داشتن.
عادل چایچیان
در تقابل
در تضاد
متفاوت
مهدی صفوی
در تناقض با
پریسا خضریان
مغایرت داشتن
مرتضی حمزه سرکانی
در شرایط بد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی at odds مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )