برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
at - noon

at noon

at noon را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
سَرِ ظهر ، هنگام ظهر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی at noon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران