برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1458 100 1

at all events


درهرحال، بهروسیله که باشد

واژه at all events در جمله های نمونه

1. He is not clever, but at all events he works well.
[ترجمه ترگمان]او باهوش نیست، اما در هر حال خوب عمل می‌کند
[ترجمه گوگل]او هوشمندانه نیست، اما در هر صورت او به خوبی کار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. At all events, we can't make things worse than they already are.
[ترجمه ترگمان]در هر حال ما نمی‌توانیم اوضاع را بدتر از قبل انجام دهیم
[ترجمه گوگل]در تمام موارد، ما نمی توانیم همه چیز را بدتر کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She had an accident, but at all events she wasn't killed.
[ترجمه ترگمان]او تصادف کرده بود، اما به هر حال او کشته نشده بود
[ترجمه گوگل]او تصادف کرد، اما در تمام موارد او کشته نشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. At all events, we set sail from Lowestoft, and by good fortune the Professor was detained on other business.
[ترجمه ترگمان]در هر حال، ما از Lowestoft بادبان کشیدیم، و خوشبختانه پروفسور بر سر کار دیگری بازداشت شد
[ترجمه گوگل]در هر حال، ما از لاولوستفت کشت ...

معنی at all events در دیکشنری تخصصی

at all events
[ریاضیات] در هر حال

معنی کلمه at all events به انگلیسی

at all events
• in any event, anyway, in any case

at all events را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی at all events
کلمه : at all events
املای فارسی : آات الله اونتس
اشتباه تایپی : شف شمم ثرثدفس
عکس at all events : در گوگل

آیا معنی at all events مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران