برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1458 100 1

at a distance


از دور، با فاصله

واژه at a distance در جمله های نمونه

1. Friends agree best at a distance.
[ترجمه ترگمان]دوستان خوب در فاصله دور توافق دارند
[ترجمه گوگل]دوستان بهترین فاصله را در نظر می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Dogs that bark at a distance bite not at hand.
[ترجمه ترگمان]سگ‌هایی که به فاصله دور پارس می‌کنند، در دسترس نیستند
[ترجمه گوگل]سگهایی که در فاصله فاصله دارند، در دست نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The fire which lights (or warms) us at a distance will burn us when near.
[ترجمه ترگمان]آتشی که ما را در فاصله‌ای نزدیک گرم می‌کند ما را در زمان نزدیک بسوزاند
[ترجمه گوگل]آتش سوزی که در فاصله ما را میسوزاند (یا گرم میکند) وقتی نزدیک ما را میسوزاند، سوزاند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I can distinguish them at a distance.
[ترجمه ترگمان]من می‌توانم آن‌ها را در فاصله دور تشخیص دهم
[ترجمه گوگل]من می توانم آنها را از راه دور تشخیص دهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را ...

معنی عبارات مرتبط با at a distance به فارسی

با سردی رفتار کردن با، روی خوش نشان ندادن

معنی کلمه at a distance به انگلیسی

at a distance
• faraway, not nearby
keep at a distance
• maintain a distance, stay away from; make someone stay away from
kept him at a distance
• kept far away from him, kept him away

at a distance را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی at a distance
کلمه : at a distance
املای فارسی : آات ا دیستنس
اشتباه تایپی : شف ش یهسفشدزث
عکس at a distance : در گوگل

آیا معنی at a distance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران