برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1467 100 1

at a discount


1- (قیمت) با تخفیف، با کاهش 2- بی ارزش، غیرمعمول

واژه at a discount در جمله های نمونه

1. Concern for others seems to be at a discount today.
[ترجمه ترگمان]به نظر می‌رسد که نگرانی برای دیگران امروز تخفیف دارد
[ترجمه گوگل]امروز به نظر می رسد که نگرانی برای دیگران دچار تخفیف شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They are often available at a discount.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها اغلب با تخفیف در دسترس هستند
[ترجمه گوگل]آنها اغلب با تخفیف در دسترس هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They were selling everything at a discount .
[ترجمه ترگمان]همه چیز رو به یه تخفیف فروخته بودن
[ترجمه گوگل]آنها همه چیز را با تخفیف به فروش می رسانند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Honesty seems to be rather at a discount today.
[ترجمه ترگمان]راستی و راستی امروز کمی تخفیف دارد
[ترجمه گوگل]به نظر می رسد که صداقت امروزه ارزان تر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه at a discount به انگلیسی

at a discount
• discounted, on sale, reduced in price

at a discount را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی at a discount
کلمه : at a discount
املای فارسی : آات ا دیسکونت
اشتباه تایپی : شف ش یهسزخعدف
عکس at a discount : در گوگل

آیا معنی at a discount مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران