برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1673 100 1
شبکه مترجمین ایران

asynchronous

/ˌeˈsɪŋkrənəs/ /eɪˈsɪŋkrənəs/

معنی: غیرهمزمانی، ناهمگام، غیر همزمان، غیر معاصر، مختلف الزمان

واژه asynchronous در جمله های نمونه

1. You can customise the behavior of the Asynchronous Server and hence re - brand it by defining your own command set for . . .
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید رفتار کارگزار غیر همزمان را طراحی کنید و از این رو آن را با تعریف فرمان خودتان برای
[ترجمه گوگل]شما می توانید رفتار سرور نامتقارن را سفارشی کنید و از این رو با تعیین فرمان خودتان برای آن، مجددا نام آن را بنویسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You can customize the behavior of the Asynchronous Server and hence re-brand it by defining your own command set for invoking services.
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید رفتار کارگزار غیر همزمان را سفارشی کنید و از این رو آن را با تعریف فرمان خودتان برای ارائه خدمات تحت نام خود انتخاب کنید
[ترجمه گوگل]شما می توانید رفتار سرور نامتقارن را سفارشی کنید و از این طریق با تعیین فرمان خودتان برای فراخوانی سرویس ها مجددا آن را برنداشتید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You can customise the behavior of the Asynchronous Server and hence re-brand it by defining your own command set for invoking services.
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید رفتار کارگزار غیر همزمان را طراحی کنید و از این رو آن را با تعریف فرمان خودتان برای ارائه خدمات تحت نام خود انتخاب کنید
[ترجمه گوگل]شما می توانید رفتار سرور نامتقارن را سفارشی کنید و از این طریق با تعیین فرم ...

مترادف asynchronous

غیرهمزمانی (صفت)
asynchronous
ناهمگام (صفت)
asynchronous
غیر همزمان (صفت)
asynchronous
غیر معاصر (صفت)
asynchronous , non-synchronous
مختلف الزمان (صفت)
asynchronous

معنی عبارات مرتبط با asynchronous به فارسی

کامپیوتر ناهنگام
کنترل ناهمگام
مخابره ناهنگام مخابره ناهنگام

معنی asynchronous در دیکشنری تخصصی

asynchronous
[سینما] ناهمزمان
[کامپیوتر] آسنکرون . غیر همزمان - متضاد همزمان ( سنکرون ) مثلا" اکثر ترمینالهای کامپیوتری انتقال داده آسنکرون را به کار می برند که در آن ترمینال یا کامپیوتر آزاد است که در هر زمان هر تعداد کارکتر را ارسال کند ( بیتهای تشکیل دهنده هر کارکتر با نرخ ثابتی ارسال می شوند اما توقف میان کارکترها ممکن است تاهر مدتی باشد )در مقابل ترمینالهای سنکرون داده را به صورت بسته های چند کارکتری ارسال می کنند . این روش ارسال سریعتر از روش ارسال اسنکرون است زیرا نیازی به بیت شروع یا بیت توقف بر روی هر کارکتر جداگانه ندارد - آسنکرون ، غیر همزمان .
[برق و الکترونیک] غیر همسان
[نساجی] غیر همزمان - غیر همسرعت - نا موافق
[کامپیوتر] ارتباط ناهمزمان .
[کامپیوتر] کامپیوتر غیر همزمان ، کامپیوتر ناهمگام ، نوعی از کامپیوتر که در آن هر عمل در نتیجه سیگنالی که از تکمیل عمل قبلی حاصل می شود و یا در اثر اعلام آمادگی وسیله لازم برای عمل بعدی آغاز می شود .
[برق و الکترونیک] کنترل نا همزمان نوعی روش کنترل که در ان زمان اختصاص یافته برای انجام یک کار به زمان واقعی لازم برای انجام ان و نه کسر از پیش معینی از چرخه ی ماشین بستگی دارد .
[برق و الکترونیک] ارسال ناهمزمان داده ها روشی برای ارسال داده ها که در ان هر نویسه دارای پالس های شروع و پایان مربوط به خوداست و کنترلی روی زمان بین نویسه ها وجود ندارد .
[کامپیوتر] دستگاه غیر همزمان ، دستگاه نا همگام .
[برق و الکترونیک] وسیله ی ناهمزمان وسیله ای که سرعت ...

معنی کلمه asynchronous به انگلیسی

asynchronous
• not simultaneous, not synchronous
asynchronous transfer mode
• protocol for high-speed data transfer, atm

asynchronous را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رهگذر
ناهمگامی
غیرهمزمانی
ناهمزمانی
HyperHope
نامتقارن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی asynchronous

کلمه : asynchronous
املای فارسی : اسینچرنوس
اشتباه تایپی : شسغدزاقخدخعس
عکس asynchronous : در گوگل

آیا معنی asynchronous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )