برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1663 100 1
شبکه مترجمین ایران

asymmetrical anticline

معنی asymmetrical anticline در دیکشنری تخصصی

asymmetrical anticline
[نفت] تاقدیس نامتقارن

asymmetrical anticline را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی asymmetrical anticline مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )