برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

asymbolia


روانشناسى : نماد پریشى

asymbolia را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی asymbolia

کلمه : asymbolia
املای فارسی : اسیمبولیا
اشتباه تایپی : شسغئذخمهش
عکس asymbolia : در گوگل

آیا معنی asymbolia مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )