برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1405 100 1

asthma

/ˈæzmə/ /ˈæsmə/

معنی: خفه، آسم، تنگی نفس، نفس تنگی
معانی دیگر: (پزشکی) آسم، اسم، اهو

بررسی کلمه asthma

اسم ( noun )
مشتقات: asthmatoid (adj.)
• : تعریف: a chronic respiratory disorder characterized by labored breathing, wheezing, and a feeling of tightness in the chest, often caused by an allergy.

واژه asthma در جمله های نمونه

1. convulsive asthma
آسم همراه با تشنج

2. Hospital admissions for asthma attacks have doubled.
[ترجمه ترگمان]پذیرش بیمارستان برای حملات آسم دو برابر شده‌است
[ترجمه گوگل]پذیرش بیمارستان برای حملات آسم دو برابر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The report ascribes the rise in childhood asthma to the increase in pollution.
[ترجمه ترگمان]این گزارش افزایش آسم دوران کودکی را به افزایش آلودگی نسبت می‌دهد
[ترجمه گوگل]این گزارش نشان دهنده افزایش آسم دوران کودکی به افزایش آلودگی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Attacks of asthma decrease in frequency through early adult life.
[ترجمه ترگمان]حملات به آسم در طول زندگی بزرگسالی در ابتدا کاهش می‌یابد
[ترجمه گوگل]حملات آسم از طریق زندگی زودرس بزرگسال کاهش می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. There is evidence that a predisposition to asthma runs in families.
[ترجمه ترگمان]شواهدی وجود دارد که زمینه بروز آسم در خانواده‌ ...

مترادف asthma

خفه (اسم)
asphyxia , suffocation , asthma
آسم (اسم)
asthma
تنگی نفس (اسم)
asthma , pursiness
نفس تنگی (اسم)
asthma

معنی عبارات مرتبط با asthma به فارسی

طب تنگی نفس که بعلت انقبا­ عضلات جدارقصبه الریه ایجاد میشود

معنی asthma در دیکشنری تخصصی

asthma
[بهداشت] آستم - آسم

معنی کلمه asthma به انگلیسی

asthma
• shortness of breath; respiratory disorder
• asthma is an illness which affects the chest and makes breathing difficult.
asthma attack
• eruption of asthma, attack of difficult breathing

asthma را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

متین خدایی
بیمارییه آسم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی asthma
کلمه : asthma
املای فارسی : عآصم
اشتباه تایپی : شسفائش
عکس asthma : در گوگل

آیا معنی asthma مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )