برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1403 100 1

asteroid

/ˈæstəˈrɔɪd/ /ˈæstərɔɪd/

معنی: شهاب آسمانی، خرده سیاره، ستارک، نوعی اتشبازی که شکل ستاره دارد، ستاره مانند، شبیه ستاره، ستارهای
معانی دیگر: ستاره سان (مانند ستاره ی دریایی)، (نجوم - سیاره های کوچکی که مدار اکثرشان بین مریخ و مشتری و قطر آنها بین یک تا هزار کیلومتر است) ستارک، اخترچه، سیارک، اخترواره، درجمع نوعی اتشبازی که شکل ستاره دارد، سیارات صغار مابین مری  و مشتری، شهاب اسمانی

بررسی کلمه asteroid

اسم ( noun )
مشتقات: asteroidal (adj.)
• : تعریف: any of thousands of celestial bodies with diameters between one and five hundred miles that revolve around the sun in orbits that lie mostly between the orbits of Jupiter and Mars; planetoid.

- Most asteroids in our solar system are located in what is called the asteroid belt.
[ترجمه ترگمان] بیشتر خرده سیاره‌ها در منظومه شمسی در چیزی واقع شده‌اند که کمربند سیارک‌ها نامیده می‌شود
[ترجمه گوگل] بیشتر سیارک ها در سیستم خورشیدی ما در آنچه که کمربند سیارک نامیده می شود قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه asteroid در جمله های نمونه

1. There is an asteroid on a collision course with the Earth.
[ترجمه ترگمان]یک خرده سیاره در یک مسیر برخورد با زمین وجود دارد
[ترجمه گوگل]یک سیارک در یک برخورد با زمین وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The largest asteroid is Ceres, which is about a quarter the size of the moon.
[ترجمه ترگمان]بزرگ‌ترین سیاره سرس، که حدود یک چهارم اندازه ماه است، است
[ترجمه گوگل]بزرگترین سیارک Ceres است که حدود یک چهارم اندازه ماه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A spacecraft returning from an asteroid is not limited to carrying water.
[ترجمه ترگمان]سفینه فضایی که از یک خرده سیاره برمی گردد به حمل آب محدود نمی‌شود
[ترجمه گوگل]یک فضاپیما که از یک سیارک باز می شود، به حمل آب محدود نمی شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The importance of Spacewatch and other asteroid search programs becomes more evident as we learn more about the impact hazard.
[ترجمه ترگمان]اهمیت Spacewatch و دیگر برنامه‌های جستجوی خرده سیاره‌ها، وقتی بیشتر در مورد خطرات ضربه یاد می‌گیر ...

مترادف asteroid

شهاب آسمانی (اسم)
asteroid
خرده سیاره (اسم)
asteroid
ستارک (اسم)
asteroid , planetoid
نوعی اتشبازی که شکل ستاره دارد (اسم)
asteroid
ستاره مانند (صفت)
stellate , asteroid
شبیه ستاره (صفت)
stellar , astral , asteroid
ستارهای (صفت)
astral , asteroid , planetary , starry , sidereal

معنی کلمه asteroid به انگلیسی

asteroid
• small object that orbits the sun
• an asteroid is one of the very small planets that move around the sun.
asteroid belt
• ring of asteroids orbiting the sun between mars and jupiter (astronomy)

asteroid را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا
کمربند سیارکی
👑marta👑
شهاب سنگ
Amir KHAN
asteroid سیارک
larg asteroid میشه planetoids که میشه سیاره
نکته: asteroid در منظومه شمسی قرار دارد و بین مارس و ژوپیتر به فراوانی دیده شده است .
ebi
ستاره‌نما ، سیاره‌نما
S
سیاره کوچک ، شهاب سنگ 🙏🙏
هستی
ستارک،شهاب سنگ
پرنیان
شهاب سنگ
محمد
شهاب سنگ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی asteroid
کلمه : asteroid
املای فارسی : آسترید
اشتباه تایپی : شسفثقخهی
عکس asteroid : در گوگل

آیا معنی asteroid مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )