برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1403 100 1

asterism


معنی: نشان ستاره، صورت فلکی، هر چیزی شبیه ستاره، برج، دستهای از ستارگان، روشنایی و نور، بشکل ستارهء پنج پر
معانی دیگر: (نجوم) دسته ای ستاره (کوچکتر از: استارگان constellation)، (کانی شناسی) طرح ستاره مانند که در اثر نور در برخی بلورها ظاهر می شود

بررسی کلمه asterism

اسم ( noun )
(1) تعریف: in printing, three asterisks arranged in a triangle, used to call attention to a passage of text.

(2) تعریف: a luminous starlike figure that reflected or transmitted light produces in some crystals.

واژه asterism در جمله های نمونه

1. The space asterism spot, is the angel eye.
[ترجمه ترگمان]نقطه صورتواره، چشم فرشته است
[ترجمه گوگل]نقطه عطف فضا، چشم فرشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Teapot is a particularly famous asterism – pattern of stars that is not a constellation.
[ترجمه ترگمان]The یک صورتواره به ویژه معروف به ستاره است که یک صورت فلکی نیست
[ترجمه گوگل]قوری یک ستاره شناخته شده مشهور است - الگوی ستاره ها که یک صورت فلکی نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. An asterism is a star formation that is not an officially recognized constellation.
[ترجمه ترگمان]صورتواره تشکیل ستاره است که یک صورت فلکی شناخته‌شده نیست
[ترجمه گوگل]ستاره شناسی یک ستاره ستاره ای است که یک صورت فلکی به رسمیت شناخته نشده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In Greek myth, the Big Dipper asterism represents the hindquarters and tail of the constellation Ursa Major, the Great Bear.
[ترجمه ترگمان]در افسانه یونانی، ملاقه بزرگ، نیم‌تنه عقبی و دم صورت فلکی خرس بزرگ (خرس بزرگ)را نشان می‌دهد ...

مترادف asterism

نشان ستاره (اسم)
star , asterisk , asterism
صورت فلکی (اسم)
asterism , constellation
هر چیزی شبیه ستاره (اسم)
asterism
برج (اسم)
house , pinnacle , month , asterism , constellation , tower , pylon , steeple
دستهای از ستارگان (اسم)
asterism
روشنایی و نور (اسم)
asterism
بشکل ستارهء پنج پر (اسم)
asterism

معنی asterism در دیکشنری تخصصی

Asterism
[زمین شناسی] طویل شدگی بلور شناسی) طویل شدگی نقاط پراش لاوه که در نتیجه دگرریختی بلوری داخلی، بوسیله بلورهای منفرد ایستا ایجاد می شود. اندازه محدوده حاصل از نقاط لاوه بوسیله زاویه فضایی ای تعیین می شود که خطوط عمود بر هر یک از مجموعه سطوح شبکه ای پراشنده (پراش کننده) آن را تشکیل میدهند، این زاویه با افزایش دگرریختی بلوری افزایش می یابد که میزان آن با نقاط طویل شده افزایش می یابد. میزان طویل شدگی به صورت شاخص های دگرریختی در بلورها کاربرد دارد که در معرض تنش کند یا شدید (امواج ناگهانی) قرار گرفته اند.

معنی کلمه asterism به انگلیسی

asterism
• three asterisks arranged in the shape of a triangle (in printed text)

asterism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
پیکر واره آسمانی ، صورت‌واره آسمانی
نشاط پاک نژاد
نور روشنایی زندگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی asterism
کلمه : Asterism
املای فارسی : استریسم
اشتباه تایپی : شسفثقهسئ
عکس Asterism : در گوگل

آیا معنی asterism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )